Hölgyek és Urak!
 
A Neue Debrecenische Kunst (NDK) alkotókö-zösség végre elérkezettnek látta az időt arra, hogy páratlan kinccsel ajándékozza meg az arra érdemeseket és érdemteleneket egyaránt (ki-ki eldöntheti, hogy melyik csoportba sorolja önma- gát).

A debreceni művészeti csoport birtokában talál- ható ugyanis az a fantasztikus gyűjtemény, amely egy méltatlanul elfeledett művészettörté- nész bizonyos Dórai Buczy (18?-19?) munkáit, feljegyzéseit, művészettörténeti ok-, és okozat-nyomozati anyagait tartalmazza.

Prof. Buczy életműve egészen új megvilágításba helyezi a különböző stílusok, izmusok létrejöt- tének és térhódításának folyamatait. Olyan ez idáig aljas módon elhallgatott alkotókról és a nevükhöz kapcsolódó csoportosulásokról olvas-hatnak az alábbiakban, akik és amelyek alap- vetően meghatározták a múlt század elején a művészet mindennapjait és jelentős hatással voltak az azt követő évtizedekben kialakuló irányzatokra.
 
A Dórai-hagyaték ápolóiként a Neue Debreceni- sche Kunst tagjai most akcióba lendülnek és a feledés homályába merült és onnan csak nehe- zen szabaduló festők, szobrászok és költők se- regét megismertetik a világgal, átírva és sutba dobva  az akadémikus művészettörténet dogmáit és hazugságait. 
                                                            
 
                                                                                                                           Kellemes olvasást!
 
 
 
Dórai Buczy kincsesházának néhány páratlan ékkövét a Neue Debreczenische Kunst RNR666-hoz delegált képviselője már korábban megosztotta olvasóinkkal. Mutasson akkor most példát a gyűjteményben szereplő Marian Manias műordító, és a nem szereplő  feltaláló, Tihanyi Kálmán.
 
Itt érdeklődj!  lyuhasz.lyacint@freemail.hu 
 

OSZD MEG / SHARE:

Szólj hozzá / Comment ()


© Copyright 2013-2020 RNR666.